Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση και αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο (Bachelor thesis)

Χαριτίνη, Έλληνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Environmental education--Study and teaching
Education, Prescool
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαίδευση, Προσχολική,Ελλάδα,Κύπρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3871
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0257ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π795.pdf18.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3871
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons