Έρευνες για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελλάδα τη δεκαετία 2000-2010 : βιβλιογραφική παρουσίαση (Bachelor thesis)

Αράπογλου, Ευτυχία/ Καμπούρη, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Environmental education--Study and teaching
Education, Primary
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Περιβάλλον,Διδασκαλία,Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2792
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1046
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0284ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π703.pdf36.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2792
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1046
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons