Διερεύνηση εννοιολογικού πεδίου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για το περιβαλλοντικό ζήτημα των κλιματικών αλλαγών (Bachelor thesis)

Τσιώμη, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Study and teaching
Climatic changes
Education, Primary
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Κλιματικές αλλαγές,Διδασκαλία,Εκπαίδευση, πρωτοβάθμια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8135
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0246ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π794.pdf10.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8135
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons