Ο ενεργός χρόνος συμμετοχής ενός ατόμου με αυτισμό σε πρόγραμμα άσκησης (Bachelor thesis)

Κουρή, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Autism--Alternative treatment
Exercise
Keywords: Αυτισμός,Στερεότυπες συμπεριφορές,Φυσική δραστηριότητα,Autism,Stereotypical behaviors,Psysical activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5406
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02110.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ13.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5406
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons