Εμπόδια για άσκηση στην τρίτη ηλικία (Bachelor thesis)

Καραμητρούδη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for older people
Keywords: Εμπόδια,Τρίτη ηλικία,Άσκηση,Barriers,Older adults,Exercise
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2821
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6166
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02113.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ8.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2821
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6166
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons