Έρευνες για τις αντιλήψεις των μικρών παιδιών για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2000-2010 (Bachelor thesis)

Βασιλείου, Τατιάνα/ Ηλιάδου, Χριστιάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Nature study
Preschool children
Social surveys
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Φυσικά φαινόμενα,Παιδιά προσχολικής ηλικίας,Έρευνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.241
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0279ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π699.pdf48.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2828
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.241
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons