Μελέτη της προσαρμοστικότητας των λούπινων σε ανοιξιάτικη σπορά στη περιοχή του Β. Έβρου (Bachelor thesis)

Σοφιανός, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Lupines
Herbs--Therapeutic use
Adaptability
Keywords: Λούπινο,Προσαρμοστικότητα,Σπορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2856
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8158
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0172ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1994.pdfΠτυχιακή Εργασία 9.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2856
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8158
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons