Μελέτη της ακρίβειας του βηματόμετρου ΟΜRON "HJ- 720IT" στην καταγραφή του αριθμού των βημάτων παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας στο πεδίο (Bachelor thesis)

Ρουμελιώτη, Ευφροσύνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise equipment
Exercise for children
Pedometers
Physical activity
Keywords: Βηματόμετρο,Φυσική δραστηριότητα,Φυσική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία,Pedometer,Physical activity,Physical activity in childhood
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2869
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8935
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02120.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ8.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2869
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8935
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons