Χρονική τοποθέτηση της εκμάθησης της ελεύθερης βολής στην καλαθοσφαίριση μέσα στην προπονητική μονάδα, σε αγόρια ηλικίας 12 ετών (Master thesis)

Αφουκατούδης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Καλαθοσφαίριση
Μπάσκετ
Keywords: Καλαθοσφαίριση,Ελεύθερη βολή,Προπονητική μονάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2884
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7447
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00784.pdf11.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2884
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7447
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons