Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες εκτός σχολικής αίθουσας : η παρουσία του νερού στις φυσικές επιστήμες μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες εκτός σχολικής αίθουσας για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Ίτσκου, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Natural environment
Preschool children
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαιδευτικές δραστηριότητες,Φυσικό περιβάλλον,Παιδιά προσχολικής ηλικίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2887
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8960
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0256ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π720.pdf14.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2887
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8960
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons