Επαναληπτικότητα των κινηματικών χαρακτηριστικών του βαδίσματος σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (Master thesis)

Μπέσιος, Θωμάς

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Εγκεφαλική παράλυση
Keywords: Βαδίσμα,Εγκεφαλική παράλυση,Σπαστική διπληγία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2906
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1531
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00870.pdf11.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2906
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1531
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons