Ο ρόλος της χρείας στη ρητορική εκπαίδευση της ύστερης αρχαιότητας (Doctoral thesis)

Τσιτσιγιάννης, Απόστολος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational research
Pedagogical methods
Education
Keywords: Παιδαγωγικές πτυχές,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.901
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0045ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Δ466.pdf90.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.901
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons