Εκτίμηση της λιπασματικής αξίας της ιλύος βιολογικού καθαρισμού και της κοπριάς σε καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών (Bachelor thesis)

Γκατίδης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Organic cleaning
Organic fertilizers
Wheat
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός,Σιτάρι,Λίπασμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7121
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0138ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2024.pdfΠτυχιακή Εργασία 11.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7121
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons