Επίδραση κοπριάς και ιλύος βιολογικού καθαρισμού στην διαθεσιμότητα αζώτου και φωσφόρου (Bachelor thesis)

Χάνος, Κωνσταντίνος/ Κατσικάς, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Organic fertilizers
Manures
Nitrogen
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός,Λίπασμα,Κοπριά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2918
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7679
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0137ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2025.pdfΠτυχιακή Εργασία 28.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2918
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7679
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons