Ο ρόλος του φύλου (εκπαιδευτικού και μαθητή) στην εκπαιδευτική διαδικασία: (Doctoral thesis)

Χαμπίδης, Θεόδωρος

Alternative title / Subtitle: η οπτική των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Gender identity in education
Keywords: Ο ρόλος του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2927
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6394
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0033ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Δ469.pdf80.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2927
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6394
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons