Ο θάνατος στα λογοτεχνικά κείμενα για μικρά παιδιά (Bachelor thesis)

Πουλίση, Χρυσή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Children's literature
Death in literature
Keywords: Παιδική λογοτεχνία,Θάνατος στη λογοτεχνία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2953
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2466
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0293ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π785.pdf33.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2953
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2466
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons