Η αξιοποίηση της κοπριάς και της ιλύος βιολογικών καθαρισμών ως οργανικών λιπασμάτων στο νομό Έβρου (Bachelor thesis)

Λύτρας, Χρήστος/ Τσιτσιρούδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Organic fertilizers
Wheat
Manures
Keywords: Σιτάρι,Λίπασμα,Βιολογικός καθαρισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2956
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1670
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0128ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2034.pdfΠτυχιακή Εργασία 13.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2956
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1670
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons