Καταγραφή και μελέτη των αερόβιων επιβαρύνσεων ενήλικων ανδρών κατά την διάρκεια της κυνηγετικής δραστηριότητας (Master thesis)

Λημνιούδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Aerobic conditions
Hunting
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Φυσική κατάσταση,Κύνηγι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2966
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.260
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01256.pdf14.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2966
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.260
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons