Επίδραση του εμβολιασμού με αζωτοβακτήρια στη συσσώρευση ξηράς ουσίας και την απόδοση των λούπινων (Bachelor thesis)

Καττής, Στέφανος/ Λασκαρίδης, Χαράλαμπος/ Τσιτσίντας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Lupines
Herbs--Therapeutic use
Environmental protection--Standards
Keywords: Ποώδη φυτά,Λούπινο,Αζωτοβακτήρια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2978
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1457
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0120ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2042.pdfΠτυχιακή Εργασία 7.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2978
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1457
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons