Καταγραφή και ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Τσαλουκίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Non-formal education--Greece
Instructional and educational works
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαίδευση εκτός σχολικού συστήματος,Μη-τυπική εκπαίδευση,Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2983
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1811
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0245ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π793.pdf15.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2983
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1811
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons