Επίδραση της πυκνότητας σποράς του Trifolium Subterraneum και της λίπανσης στην παραγωγή και στην ποικιλότητα εισβαλόντων ζιζανίων (Bachelor thesis)

Κατσινίκας, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Sowing
Grasslands
Fertilizing
Keywords: Ζιζάνιο,Λίπανση,Σπορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8176
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0113ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1882.pdfΠτυχιακή Εργασία 5.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8176
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons