Η περί παιδείας φιλοσοφία του Friedrich Nietzsche (Doctoral thesis)

Δημόπουλος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επισημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education--Philosophy--History
Philosophy
Keywords: Φιλοσοφία της παιδείας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6552
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DimopoulosVasileios.pdfΔιδακτορική διατριβή19.77 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6552
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons