Οι διαφορές στην επίδοση των δύο φύλων στα μαθηματικά (Bachelor thesis)

Αθανασοπούλου, Βασιλική/ Χανιώτη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education, Primary
Mathematics--Study and teaching (Primary)
Keywords: Φύλο,Μαθηματικά,Επίδοση,Διαφορές,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Gender,Mathematics,Performance,Differences,Primary Education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8177
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π473.pdf30.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/2999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8177
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons