Οι απόψεις των πολιτών για τους χώρους πρασίνου στη πόλη της Πάτρας (Bachelor thesis)

Πεντότη, Νικολέττα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Green areas
Urbanization
Keywords: Χώροι πρασίνου,Αστικοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6299
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0106ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1885.pdfΠτυχιακή Εργασία 5.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6299
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons