Διερεύνηση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Λατζιάς (Querqus alnifolia) (Bachelor thesis)

Ζάνος, Παύλος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Climatic changes
Morphology
Erosion
Keywords: Κλιματική μεταβολή,Διάβρωση εδάφους,Μορφολογικά χαρακτηριστικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4277
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0105ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1886.pdfΠτυχιακή Εργασία 8.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4277
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons