Ανασκόπηση βασικών κλάδων της ελληνικής γεωργίας με την ένταξη της στην Ε.Ε. (Bachelor thesis)

Σάββα, Ιωάννα/ Τσορακίδου, Σουλτάνα/ Χαβρέ, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Agriculture
Plant Growing
Αnimal production
Keywords: Γεωργία,Καλλιέργεια,Ζωική παραγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9182
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0105_ΣΑΒΒΑ..κ.αΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2066.pdfΠτυχιακή Εργασία 27.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9182
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons