Γεωγραφική κατανομή,πληθυσμιακή εκτίμηση και στοιχεία από τη χρήση του είδους Eriolobus trilobatus στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης (Bachelor thesis)

Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Wild plants
Biological diversity
Flora
Keywords: Χλωρίδα,Άγρια φυτά,Βιότοπος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8821
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0104ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1887.pdfΠτυχιακή Εργασία 19.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8821
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons