Γενετική ποικιλότητα στα ορθόκλαδα κυπαρίσσια (Cupressus semprevirens var.pyramidalis) στην περιοχή του Φρέ στα Χανιά της Κρήτης και στα πλαγιόκλαδα κυπαρίσσια (Cupressus semprevirens var. horizontalis) στην περιοχή του Ρούβα στο Ηράκλειο της Κρήτης (Bachelor thesis)

Πελεκανάκη, Αντωνία-Άννα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Cypress
Genetic diversity
Keywords: Κυπαρίσσι,Γενετική ποικιλότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3014
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2715
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0102ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1889.pdfΠτυχιακή Εργασία 12.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3014
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2715
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons