Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδραυλικών έργων στη κοιλάδα του Ευήνου ποταμού (Bachelor thesis)

Σταμάτης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Εnvironmental impact
Ecological risk assessment
Pollution
Keywords: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Ρύπανση,Υδραυλικά έργα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3016
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8733
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0100ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1891.pdfΠτυχιακή Εργασία 52.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3016
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8733
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons