Κατασκευή και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου βασικών ψυχολογικών αναγκών στην άσκηση (Bachelor thesis)

Μιχαηλίδου, Σωτηρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Ψυχολογικές ανάγκες
Keywords: Ψυχολογικές ανάγκες,Άσκηση,Ερωτηματολόγια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3030
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2149
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01042.pdf14.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3030
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2149
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons