Υιοθέτηση στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης του κτηνοτροφικού τομέα σε περίοδο κρίσης (Bachelor thesis)

Τσαρδακλής, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Livestock sector
Economic development
Common Agricultural Policy
Keywords: Κτηνοτροφία,Γεωργική παραγωγή,Οικονομική ανάπτυξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9686
Appears in Collections:ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0028_ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1854.pdfΜεταπτυχιακή Διατριβή30.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9686
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons