Η επίδραση των αζωτοβακτηρίων στη προσαρμοστικότητα και στο δυναμικό απόδοσης της καλλιέργειας λευκού λούπινου στην περιοχή του Β. Έβρου (Bachelor thesis)

Μπλάκου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Lupines
Nitrogen--Fixation
Legumes--Breeding
Keywords: Λούπινο,Ψυχανθή,Αζωτοβακτήρια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5617
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0024_ΜΠΛΑΚΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1858.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία21.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5617
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons