Αξιολόγηση οκτώ γενότυπων σπαραγγιού ως προς την απόδοση,την πρωιμότητα,την ακαθάριστη πρόσοδο,την ποιότητα και την αντοχή στις ασθένειες,στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Ν. Έβρου (Bachelor thesis)

Καζάκης, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Asparagus--Diseases and pests
Vegetative growth
Genotype-environment interaction
Keywords: Σπαράγγι,Βλαστική ανάπτυξη,Γενότυπος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3042
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7682
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0023_ΚΑΖΑΚΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1859.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία14.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3042
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7682
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons