Επίδραση πυκνότητας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού γενοτύπων μαλακού σίτου (Bachelor thesis)

Γκαϊντατζή, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Soft wheat
Sowing
Keywords: Σπορά,Σιτάρι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5527
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0022_ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1860.pdfΜεταπτυχιακή Διατριβή10.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5527
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons