Η επίδραση της πυκνότητας στη φαινοτυπική παραλλακτικότητα γενοτύπων βίκου (V. sativa L.) (Bachelor thesis)

Χατζόγλου, Θεόφιλος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Vetch--Seeds
Planting
Keywords: Σπορά,Βίκος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3045
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5478
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0021_ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1861.pdfΜεταπτυχιακή Διατριβή13.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3045
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5478
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons