Η επίδραση της αθλητικής αναψυχής και της φυσικής δραστηριότητας στην ποιότητα ζωής (Bachelor thesis)

Καραγκούνη, Γλυκερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Sports
Physical activity
Quality of life
Keywords: Αθλητισμός,Αθλητική αναψυχή,Φυσική δραστηριότητα,Ποιότητα ζωής,Sports,Sports recreation,Psysical activity,Quality of life
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3049
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5687
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02136.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ32.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3049
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5687
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons