Φυσικοχημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη,απομόνωση και εργαστηριακή καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων από διαφορετικά είδη ψυχανθών (Bachelor thesis)

Καζάκος, Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Nitrogen--Fixation
Legumes--Breeding
Keywords: Ψυχανθή,Αζωτοδέσμευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3053
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5913
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017_ΚΑΖΑΚΟΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1865.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία13.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3053
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5913
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons