Η ενεργητική μετακίνηση των μαθητών προς το σχολείο. Επίδραση στην φυσική τους δραστηριότητα. (Master thesis)

Καρακατσάνης, Κωνσταντἰνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: physical activity
School
Keywords: Ποδηλασία,Περπάτημα,Παχυσαρκία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5178
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01245.pdf19.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5178
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons