Μορφολογικά χαρακτηριστικά και προσδιορισμός της σύστασης σώματος σε αθλήτριες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων αναπτυξιακής ηλικίας (Bachelor thesis)

Μισίκογλου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Team sports
Women athletes--Physiology
Keywords: Αναπτυξιακή ηλικία,Σωματότυπος,Άσκηση,Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά,Adolescence,Somatotyping,Exercise
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9149
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02139.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ15.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9149
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons