Η επίδραση της αλατότητας(NaCl.KCI,Na2SO4) στην αύξηση και χημική σύσταση της ροδιάς (Punica granatum L.) της ποικιλίας "Wonderful" σε συνθήκες υπαίθρου (Bachelor thesis)

Μαστρογιαννίδου, Έλλη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Pomegranate
Chemical composition
Salinity
Keywords: Ροδιά,Αλατότητα,Χημική σύσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5783
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0012_ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1870.pdfΜεταπτυχιακή Διατριβή18.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5783
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons