Διερεύνηση ρόλου ζεόλιθου στη δυναμική αζώτου και φωσφόρου και στη διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων σε όξινο και βελτιωμένο έδαφος (Bachelor thesis)

Δαμαλίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Acid soils
Zeolites as soil amendments
Phosphorus cycle (Biogeochemistry)
Keywords: Όξινο έδαφος,Ζεόλιθος,Ιχνοστοιχεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6244
Appears in Collections:ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0010_ΔΑΜΑΛΙΔΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1872.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία15.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6244
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons