Διερεύνηση της έννοιας της εμπλοκής σε υπαίθριες δραστηριότητες μεταξύ μαθητών δευτεροβἀθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση της πόλης του Παλαμά, Ν. Καρδίτσας. (Master thesis)

Σιδέρη, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: physical activity
Keywords: Ελεύθερος χρόνος,Ανάμιξη,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1975
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01241.pdf18.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1975
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons