Καταγραφή του δείκτη μάζας σώματος και των διατροφικών συνηθειών σε παιδιά δημοτικού σχολείου (Bachelor thesis)

Πάλλα, Πελαγία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Overweight children
Children--Nutrition
Physical education for children--Study and teaching (Elementary)
Physical education and training--Study and teaching (Elementary)--Greece
Keywords: Παιδική παχυσαρκία,Διατροφικές συνήθειες,Φυσική δραστηριότητα,Childhood obesity,Nutritional habits,Psysical activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6854
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02141.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ17.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6854
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons