Εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων bentazon και imazamox στην καλλιέργεια του λευκού λούπινου (Lupinus albus L.)και του κουκιού (Vicia faba L.) (Bachelor thesis)

Κούτρας, Δημήτριος/ Γούσιας, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Herbicides
Lupines--Breeding
Faba beans
Keywords: Ζιζανιοκτόνο,Λούπινο,Κουκιά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2696
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0313ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1957.pdfΠτυχιακή Εργασία10.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3079
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2696
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons