Εθνομαθηματικά (Bachelor thesis)

Ανδρακάκου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Ethnomathematics
Mathematics--Study and teaching--Research
Keywords: Μαθηματικά,Καθημερινές δραστηριότητες,Δυτικός πολιτισμός,Ιθαγενείς-Παραδοσιακές κοινωνίες,Εθνομαθηματικά,Mathematics,Everyday activities,West culture,Aboriginal - Traditional societies,Ethnomathematics
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3106
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8824
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0044ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π477.pdf13.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3106
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8824
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons