Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα (Bachelor thesis)

Αναστασιάδου, Χρυσή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Philosophy
Idealism--History
Educational System
Keywords: Φιλοσοφία,Ιδεαλισμός,Παιδεία,Αγωγή,Εκπαίδευση,Philosophy,Idealism,Education,Upbringing,Educational system
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3108
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5197
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0042ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π478.pdf9.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3108
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5197
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons