Τα ευνοϊκά μέτρα της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων αναπτυσσόμενων χωρών : οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτικές προεκτάσεις (Master thesis)

Σιδηροπούλου, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union Developing countries
European Union countries--Commercial policy
European Union countries--Foreign economic relations--Developing countries
Keywords: Ευνοϊκά μέτρα,Ευρωπαϊκή Ένωση,Αναπτυσόμενες χώρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4720
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N61.PDFΜεταπτυχιακή Νομικής2.25 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4720
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons