Περιγραφή και απόδοση στην ελληνική γλώσσα πακέτων εκπαιδευτικού υλικού του Κέντρου Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών Πηγών (ERIC) με αντικείμενο θέματα θαλάσσιας βιολογίας (Bachelor thesis)

Αλεξανδρής, Δημήτριος/ Γαμβρελής, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Environmental education
Marine education
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Θαλάσσια εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3152
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1248
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0029ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π483.pdf25.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3152
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1248
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons