Συσχετισμός βηματομετρικής καταγραφής φυσικής δραστηριότητας και γνωστικού επιπέδου στη νόσο Alzheimer (Master thesis)

Βλοτινού-Μικρούλη, Πηνελόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Alzheimer
Μορφές αναπηρίας
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Alzheimer,Γνωστικό επίπεδο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3159
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2633
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01078.pdf17.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3159
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2633
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons