Σχέση βηματομετρικής φυσικής δραστηριότητας και σύστασης μάζας σώματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Κόκκινου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Pedometers
Body mass index--children, preschool
Keywords: Δείκτης μάζας σώματος,Βηματόμετρο,Φυσική δραστηριότητα,Body mass index,Pedometer,Psysical activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3161
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7135
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02162.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ8.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3161
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7135
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons